توسعه کشاورزی ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و افزایش بهره وری به توسعه کشاورزی و دامداری و . . . منطقه کمک می کند.

ادامه مطلب

بهره وری . . .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با استفاده از روشهای نوین با هدف افزایش بهره وری در بین کشاورزان و... تشکیل شده است .

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری یا مشارکت در بخشهای مختلف به کمک کشاورزان منطقه می شتابد.

ادامه مطلب

بازدید مدیر عامل صندوق از شرکت تعاونی تولید آیسک

 بازدید مدیر عامل صندوق از شرکت تعاونی تولید آیسک و بررسی وضعیت میزان و نحوه توزیع نهاده های دامی تهیه شده از محل تسهیلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان.

 

 

 

 

بازدید

1208003
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
696
731
4784
1198864
11149
18389
1208003

امروز: ش، 28 بهمن 1396 -