توسعه کشاورزی ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و افزایش بهره وری به توسعه کشاورزی و دامداری و . . . منطقه کمک می کند.

ادامه مطلب

بهره وری . . .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با استفاده از روشهای نوین با هدف افزایش بهره وری در بین کشاورزان و... تشکیل شده است .

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری یا مشارکت در بخشهای مختلف به کمک کشاورزان منطقه می شتابد.

ادامه مطلب

دلم زائر کويتان شد رضاجان...

دلم زائر کويتان شد رضاجان...

خودم نيامدم/پاي آمدنم نبود

اما دل را /بر پرشوق

بربال عشق

به حرمت فرستادم

تا بال بدهد به بال کبوترها

و دل بدهد به دل آدم ها

و نفس بدهد به همنفسي فرشتگان

و نگاه بدهد /به نگاه زلال آهوها

و زيارتنامه بخواند /تا از لب هاي من

- در هزار فرسنگ فاصله-

چشمه بجوشد به نور /به روشني

به عشق...

* آقاي من

پاي آمدنم نيست

- نه-

روي آمدنم نيست

تاب چشم در چشم شدن با خورشيد را ندارم

و دفترچه پر از غلط رفتارم

به شرم حضورم مي کشاند

و پاهايم سنگين مي شود

آنقدر که از پا مي افتم

از پا مي افتم /اما راه، پاي رفتن مي خواهد

و مرد رفتن /و من...

* آقاي من،

شرمنده ام/شاگرد تنبل کلاس

هميشه گريزان است از مکتب

حتي اگر معلمش /امام رئوفي باشد که

به زمزمه محبت

«جمعه به مکتب آورد طفل گريز پاي را»

* آقاي من!

دفترم پر غلط است/مي دانم

و شرم حضور

پايم را هم از نفس انداخته است

اما قلبم

- اين صنوبري عاشق-

مي آيد /به شوق

به عشق/تا همبال کبوترها شود

همنفس فرشتگان /هم نگاه آهوها و آدم ها...

* آقاي من

حتم دارم /زيارت دلم که قبول افتد

از جانم چشمه شوق

- زلال زلال-

جاري خواهد شد /که جهانم را هم بشويد

آن وقت /دستم را خواهد گرفت

و به حضورت خواهد آورد

اي ضامن دل ها و ديده ها

زيارت دلم را قبول کن /و دعايم را اجابت کن که

تير شيطان به کمان است آقا

آهوي چشم مرا ضامن باش...

منبع : سایت روزنامه خراسان

بازدید

1190856
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
441
684
5373
1181580
12391
18756
1190856

امروز: ی، 01 بهمن 1396 -