توسعه کشاورزی ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و افزایش بهره وری به توسعه کشاورزی و دامداری و . . . منطقه کمک می کند.

ادامه مطلب

بهره وری . . .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با استفاده از روشهای نوین با هدف افزایش بهره وری در بین کشاورزان و... تشکیل شده است .

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری یا مشارکت در بخشهای مختلف به کمک کشاورزان منطقه می شتابد.

ادامه مطلب

تعییین سمت اعضای جدید هیئت مدیره و انتخاب مدیر عامل

پس از برگزاری جلسه مجمع عادی سالیانه صندوق در تاریخ 17/9/1393 و انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره صندوق که در محل دفتر صندوق برگزار شد اعضای جدید تعیین سمت شدند و مدیر عامل صندوق نیز انتخاب گردید.


آقایان محمد رضا کیانی به عنوان نماینده دولت و رئیس هیئت مدیره ،محمد رضایی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ،محمدرضا ابراهیم زاده به سمت منشی و حسن نجاری سه قلعه و سید رضا جعفرنیا دیگر اعضای هیئت مدیره را تشکیل می دهند.در ادامه اقای مهندس احسان شوقی به عنوان مدیر عامل صندوق مجددا به این سمت انتخاب گردید.

بازدید

1190850
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
435
684
5367
1181580
12385
18756
1190850

امروز: ی، 01 بهمن 1396 -