توسعه کشاورزی ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و افزایش بهره وری به توسعه کشاورزی و دامداری و . . . منطقه کمک می کند.

ادامه مطلب

بهره وری . . .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با استفاده از روشهای نوین با هدف افزایش بهره وری در بین کشاورزان و... تشکیل شده است .

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری یا مشارکت در بخشهای مختلف به کمک کشاورزان منطقه می شتابد.

ادامه مطلب

اولین جلسه هم اندیشی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های بشرویه ، سرایان ، فردوس و طبس

پیرو دعوت قبلی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس از صندوق بشرویه وسرایان و طبس و در جهت تبادل تجربیات در راستای مدل ارائه خدمت و اقدامات انجام شده ، جلسه ای در مورخ 2/2/94 راس ساعت9 صبح با حضور رئیس محترم هیئت مدیره و مدیران عامل صندوق های مذکور در محل دفتر صندوق فردوس برگزار گردید.

 

در ابتدای جلسه پس از قرائت قرآن ، جناب آقای مهندس مهمیز مدیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس محترم هیئت مدیره صندوق فردوس ضمن خیر مقدم به مدعوین گزارشی از وضعیت کشاورزی شهرستان فردوس ارائه نمودند. ایشان اهمیت این جلسه را به جهت اینکه نماینده 4 شهرستان جناب آقای دکتر عبد اله زاده بوده و شرایط اقلیمی تقریبا یکسان شهرستانها  و دغدغه های مشترک در زمینه بخش کشاورزی عنوان و بر ضرورت توسعه صندوق های این 4 شهرستان تاکید نمودند.

ایشان مطالبه هماهنگ صندوق ها ی 4 شهرستان از استاندار محترم جهت سهم دولت و افزایش سرمایه ، توجه به تعامل با صندوق استان جهت استفاده بهینه از منابع این صندوق جهت اجرای بهتر مدل ارائه خدمت و ورود هماهنگ صندوق ها به خرید محصولات زراعی و باغی را خواستار شدند.

در ادامه جناب آقای مهندس روشن مدیر عامل محترم صندوق فردوس نیز خدمت مدعوین خیر مقدم عرض نموده و برگزاری این جلسه را در جهت شکوفایی صندوق ها مفید دانستند. سپس ایشان گزارشی از عملکرد صندوق فردوس از ابتدا تاسیس بیان و در جهت اجرای طرح خدمت صندوق در سال گذشته موارد را اعلام نمودند. ایشان حرکت صندوق فردوس را در جهت اثر بخشی منابع تسهیلاتی بیان و به تفاهم نامه های منعقده مابین این صندوق و شرکتها ی ارائه دهنده خدمات اشاره نمودند. توزیع علوفه مدت دار ، توزیع کود مدت دار، تخفیفات مرکز واکسیناسیون دام و طیور ، تخفیفات داروخانه دامی و ورود و تنظیم بازار انار شهرستان از جمله اقدامات سال گذشته صندوق در زمینه طرح خدمت بیان شد.در ادامه مدعوین در مورد چرخه اجرای طرح خدمت سوالاتی را مطرح و مدیر عامل محترم صندوق به سوالات پاسخ دادند.

پیشنهادات ذیل نیز توسط مدیرعامل محترم صندوق فردوس بیان گردید.

1-جهت کاهش هزینه ها دوره های آموزشی مشترک مابین 4 صندوق شهرستان برگزار شود.

2-برگزاری جلسه مشترک با حضور نماینده و فرمانداران 4 شهرستان جهت توسعه صندوق ها

3-برگزاری جلسه مشترک با حضور مدیران عامل صندوق های ملی و محصولی و تخصصی جهت استفاده از توان این صندوق ها

در ادامه جناب آقای مهندس سرچاهی مدیر محترم جهاد کشاورزی بشرویه و رئیس هیئت مدیره صندوق بشرویه ضمن تشکر از برگزاری این جلسه که موجب همدلی و وحدت صندوق ها می شود ،ضرورت این جلسه را جهت پیگیری موارد مشترک عنوان نمودند.

ایشان توجه به اینکه شرکتها می بایست خدمات مناسب به سهامداران و بهره برداران بخش کشاورزی بدهند را مهم عنوان و تفاهم نامه منعقده صندوق فردوس با شرکتها را مناسب دانستند. ایشان اجرای مدل و طرح خدمت را در جهت مناسب سازی خدمات شرکتها در مقابل خدمات دریافتی از صندوق ها لازم دانستند.

پیشنهادات مطروحه توسط ایشان :

1-در موضوع تنظیم بازار از توان تشکل ها و شرکتها در راستای مدل ارائه خدمت بهره گیری شود.

2-جهت استفاده از توان بانکها جلسات مشترک با مدیران عامل بانکهای استان برگزار شود.

3-پیگیری جلسه مشترک صندوق های 4 شهرستان با جناب آقای مهندس رضوی مدیر عامل و ریاست محترم هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی جهت بیان درخواست های 4 صندوق

در ادامه جناب آقای مهندس بخشایی مدیر محترم جهاد کشاورزی طبس و ریاست محترم هیئت مدیره صندوق طبس  ضمن تشکر از برگزاری این جلسه توسط صندوق فردوس ، لزوم برگزاری این جلسه را جهت تبادل تجربیات مهم عنوان نمودند. ایشان جهت افزایش سرمایه صندوق ها توجه به ماده 10 و 12 را بابت جذب کمک فرمانداری ها بابت سهم دولت خواستار شدند.

ایشان در ادامه با اشاره به کمبود اعتبارات استفاده بهینه از منابع موجود صندوق ها را عنوان و تاکید نموند می بایست از این منابع جهت اثر بخشی مناسب بهترین استفاده را نمود.

 پیشنهادات مطروحه توسط ایشان :

1- توجه به بازه مدت دار کردن خدمات جهت استفاده بهتر سهامدار

2-کاهش ضریب سهم تسهیلات قرض الحسنه سهامداران جهت افزایش خدمات

در ادامه جناب آقای غلامرضا محمد شاهی نایب رئیس هیئت مدیره صندوق فردوس ضمن خیر مقدم به مدعوین ، توجه صندوق ها به بیمه محصولات کشاورزی و دامی را خواستار شدند. ایشان کمک صندوق ها را جهت پرداخت اقساطی مبلغ حق بیمه در جهت مدل ارائه خدمت را جهت سهامدارن مهم دانستند.

سپس جناب آقای مهندس شوقی مدیر عامل محترم صندوق سرایان ضمن تشکر از برگزاری این جلسه و زحمات صندوق فردوس در هماهنگی و دعوت از شهرستان ها خواستار تدوام این جلسات جهت توسعه مطلوب صندوق ها در راستای خدمت رسانی بهتر به سهامداران شدند. ایشان تدوین تقویم کشاورزی شهرستان ها ، ورود به فضای رقابتی و مدیریت بازار در جهت تنظیم بازار محصولات کشاورزی ، توجه به عضویت صندوق های شهرستانی در صندوق استانی و برگشت سرمایه تشکلها از صندوق استان به صندوق شهرستان را خواستار شدند.

ایشان اولین دغدغه مطرح در حال حاضر را خرید جو کشاورزان منطقه را بیان و خواستار پیگیری موضوع از همین جلسه جهت تعامل با صندوق تخصصی دامپروری در این زمینه شدند.

در ادامه جناب آقای مهندس کرمی مدیر عامل محترم صندوق طبس ضمن تشکر از برگزاری جلسه توجه به بیمه تسهیلات و دعوت از مدیران عامل صندوق های ملی و محصولی را خواستار شدند.

جمع بندی و مصوبات :

در ادامه جمع بندی پیشنهادات جلسه به صورت زیر مصوب گردید.

1-جهت پیگیری مصوبات دبیرخانه صندوق های بشرویه ، سرایان ، فردوس و طبس تشکیل و مدیرعامل صندوق فردوس به عنوان مسئول دبیرخانه به مدت یکسال تعیین گردید.

2-سخنگوی صندوق های 4 شهرستان جناب آقای مهندس بخشایی مدیرمحترم جهاد کشاورزی و رئیس هیئت مدیره صندوق طبس تعیین شدند.

3-مقررشد جهت بیان درخواست ها پیگیری برگزاری جلسه مشترک ما بین صندوق های 4 شهرستان و جناب آقای مهندس رضوی مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی برگزار گردد.

4-مقرر شد پیگیری تعاملات با صندوق استان جهت اجرای بهتر مدل ارائه خدمت توسط جناب آقای مهندس سرچاهی مدیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس هیئت مدیره محترم صندوق صورت پذیرد.

5-مقرر شد جلسه بعد پس از هماهنگی های مربوطه برنامه ریزی و اطلاع رسانی شود.

در انتهای جلسه مدعوین از تعدادی از طرحهای خدمت در حال اجرا توسط صندوق بازدید و در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفتند. سپس با حضور در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و اقامه نماز ، نمایندگی ولی فقیه در مدیریت جهاد فردوس مطالبی را در جهت تقدیر از برگزاری این گونه جلسات بیان و بر ضرورت تداوم این گردهمایی ها جهت وحدت و همدلی صندوق ها در زمینه خدمت رسانی بهتر به بهره برداران بخش کشاورزی تاکید نمودند.

جلسه راس ساعت 14 با صرف نهار توسط مدعوین خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید

1190846
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
431
684
5363
1181580
12381
18756
1190846

امروز: ی، 01 بهمن 1396 -