توسعه کشاورزی ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و افزایش بهره وری به توسعه کشاورزی و دامداری و . . . منطقه کمک می کند.

ادامه مطلب

بهره وری . . .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با استفاده از روشهای نوین با هدف افزایش بهره وری در بین کشاورزان و... تشکیل شده است .

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری یا مشارکت در بخشهای مختلف به کمک کشاورزان منطقه می شتابد.

ادامه مطلب

اقدام صندوق جهت ورود به چرخه خرید تضمینی محصول گندم شهرستان

با توجه به شروع خرید تضمینی محصول گندم و جو کشاورزان توسط دولت، تشکل‌های فعال مرتبط با این موضوع توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان معرفی شده و اقدام به خرید تضمینی محصول گندم شهرستان نموده اند. پس از مدتی به جهت عدم واریز به موقع بهاء خرید پرداختی به کشاورزان از طرف دولت، تشکل مربوطه جهت تسویه حساب به موقع با گندمکاران با مشکل تامین نقدینگی مواجه شد. به همین دلیل، پس از ارائه درخواست تشکل مربوطه به صندوق، و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره و طرح موضوع تصمیم به این گرفته شد تا با اعطای تسهیلات سرمایه درگردش به صورت دو ماهه، با کارمزد 14 درصد، به تشکل مربوطه موافقت گردد؛ تا مشکل تامین نقدینگی تشکل مربوطه تا زمان واریز مبلغ خرید گندم ازطرف دولت برطرف شده و کشاورزان نگرانی و دغدغه‌ای جهت دریافت بهاء گندم تحویل داده شده به تشکل را نداشته باشند.

بازدید

1190824
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
409
684
5341
1181580
12359
18756
1190824

امروز: ی، 01 بهمن 1396 -