توسعه کشاورزی ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و افزایش بهره وری به توسعه کشاورزی و دامداری و . . . منطقه کمک می کند.

ادامه مطلب

بهره وری . . .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با استفاده از روشهای نوین با هدف افزایش بهره وری در بین کشاورزان و... تشکیل شده است .

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری یا مشارکت در بخشهای مختلف به کمک کشاورزان منطقه می شتابد.

ادامه مطلب

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان

به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان می رساند، جلسه  مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعات 9 و 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1394/06/09 در محل مدیریت جهاد کشاورزی واقع در خیابان جهاد برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می‌آید با در دست داشتن معرفی‌نامه از تشکل خود (برای سهامداران حقوقی) و داشتن کارت شناسایی معتبر (برای سهامداران حقیقی) در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

دستورات جلسه مجمع عمومی عادی :

  • استماع گزارش هیئت مدیره شرکت در خصوص عملکرد شرکت
  • بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور سال94
  • بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به پایان شهریور 1395

در ضمن، گزارش اصلاحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

دستورات جلسه مجمع فوق العاده

  • بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام 

بازدید

1190826
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
411
684
5343
1181580
12361
18756
1190826

امروز: ی، 01 بهمن 1396 -