توسعه کشاورزی ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و افزایش بهره وری به توسعه کشاورزی و دامداری و . . . منطقه کمک می کند.

ادامه مطلب

بهره وری . . .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با استفاده از روشهای نوین با هدف افزایش بهره وری در بین کشاورزان و... تشکیل شده است .

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری یا مشارکت در بخشهای مختلف به کمک کشاورزان منطقه می شتابد.

ادامه مطلب

خرید انار با همکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان

پس از برگزاری جلسات متعدد در خصوص نحوه خرید انار شهرستان  و هم چنین کمک به باغداران و حذف دلالان و ثبات قیمت بازار، جلسه‌ای با حضور اداره تعاون و روستایی شهرستان، شرکت تعاونی روستایی مطهری، شرکت سهامی زراعی آیسک و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر گزار شد. در این جلسه مقرر گردید جهت تامین نقدینگی بابت خرید انار تسهیلات سرمایه در گردش با کارمزد ده درصد در اختیار تشکل مربوطه قرار گرفته و خرید انار باغداران سهامدار عضو با نرخ تعیین شده از طرف صندوق انجام گیرد. 

در پایان جلسه شرکت سهامی زراعی آیسک به عنوان متولی خرید انار شهرستان انتخاب شد به این صورت که پس از واگذاری تسهیلات، خرید محصول در فصل برداشت آغاز گردید و هم اکنون نیز ادامه دارد.

شایان ذکر است، تاکنون مقدار 700 تن انار مرغوب و 400-300 تن انار ضایعاتی از باغداران با نرخ 1200-1500 تومان  خریداری شده است. ذکر این نکته ضروری است که قبل از ورود صندوق شهرستان و تشکل متولی خرید انار، محصول باغداران با قیمت 700 تومان توسط دلالان انجام می‌گرفته است. 

بازدید

1190830
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
415
684
5347
1181580
12365
18756
1190830

امروز: ی، 01 بهمن 1396 -