توسعه کشاورزی ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و افزایش بهره وری به توسعه کشاورزی و دامداری و . . . منطقه کمک می کند.

ادامه مطلب

بهره وری . . .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با استفاده از روشهای نوین با هدف افزایش بهره وری در بین کشاورزان و... تشکیل شده است .

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری یا مشارکت در بخشهای مختلف به کمک کشاورزان منطقه می شتابد.

ادامه مطلب

اجرای مجدد مدل خرید انار در شهرستان سرایان

با توجه به تاثیر مثبت و اثر بخش ورود صندوق جهت خرید انار شهرستان در سال گذشته، امسال نیز با توجه به درخواست باغدارن و قیمت پایین انار، صندوق شهرستان جهت خرید اعلام آمادگی نمود. لازم به ذکر است سال گذشته با ورود صندوق به موضوع خرید انار 2 میلیارد تومان سود به باغداران به جهت افزایش قیمت انار تعلق گرفته است. پس از برگزاری جلسات اتاق فکر و هیئت مدیره مقرر شد که عامل خرید همان عامل سال گذشته انتخاب شود.  پس از بررسی باغ‌های انار در سطح شهرستان ( آیسک ، سرایان ) نوع انار به لحاظ کیفیت مورد ارزیابی قرار گرفته و قیمت پایه انار 1500 تومان تعیین گردید . لازم به ذکر است قبل از ورود صندوق قیمت انار، در حدود 1200 -800 تومان بوده است. 

بازدید

1168047
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
185
566
3314
1160731
8338
15820
1168047

امروز: ج، 24 آذر 1396 -