توسعه کشاورزی ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و افزایش بهره وری به توسعه کشاورزی و دامداری و . . . منطقه کمک می کند.

ادامه مطلب

بهره وری . . .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با استفاده از روشهای نوین با هدف افزایش بهره وری در بین کشاورزان و... تشکیل شده است .

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری یا مشارکت در بخشهای مختلف به کمک کشاورزان منطقه می شتابد.

ادامه مطلب

خرید نقدی گندم از کشاورزان

موضوع خرید گندم از کشاورزان ونحوه پرداخت وجه گندم به آنها توسط دولت وهمچنین احیاء تشکل خریدار گندم سبب  گردید تا صندوق جهت وصل این حلقه‌ها وکمک به سهامداران و هم چنین تشکل فعال خریدار گندم  اقدام به ورود به این موضوع نماید.

همانند سال‌های گذشته دولت محترم اقدام به خرید تضمینی گندم با قیمت تعیین شده نموده است اما با توجه به اینکه در جریان پرداخت وجه گندم همیشه مقداری تاخیر وجود داشته است و نیز با توجه به نیاز مبرم گندمکاران به نقدینگی، صندوق با همکاری تشکل فعال خریدار گندم اقدام به حل این موضوع نمودمقرر گردید صندوق پس از اعطای تسهیلات ارزان قیمت وسه ماهه به تشکل خریدار وتعیین قیمت خرید نقدی گندم و پس از اطلاع رسانی به سهامداران کار خرید به صورت نقدی را با همکاری تشکل فعال شروع نماید.

پس از اطلاع رسانی به سهامداران پیشنهادگردید در صورت تمایل به فروش نقدی گندم با قیمت هر کیلو1290 تومان می توانند با مراجعه به شرکت عامل وفروش گندم وجه خود را به صورت نقدی دریافت نمایند لازم به ذکراست با این کار گندم موجود در سطح شهرستان هم از شهرستان خارج نگردیده تشکل فعال هم گندم خریداری شده را  با قیمت 1300 تومان به دولت تحویل داده که  دراین مسیر تشکل و سهامداران آن هم ذینفع خواهند بود.  

بازدید

1208032
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
725
731
4813
1198864
11178
18389
1208032

امروز: ش، 28 بهمن 1396 -