توسعه کشاورزی ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و افزایش بهره وری به توسعه کشاورزی و دامداری و . . . منطقه کمک می کند.

ادامه مطلب

بهره وری . . .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با استفاده از روشهای نوین با هدف افزایش بهره وری در بین کشاورزان و... تشکیل شده است .

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری یا مشارکت در بخشهای مختلف به کمک کشاورزان منطقه می شتابد.

ادامه مطلب

همکاری صندوق‌های شهرستانی با صندوق استان در قالب زنجیره های تولید

ایجاد ارتباط مابین صندوق‌های شهرستانی وصندوق‌های استانی یکی از مهم‌ترین موضوعات پیگیری شده در اتاق‌های فکر صندوق‌ها می باشد.استفاده صندوق استان از ظرفیت تشکل‌های قوی شهرستانی عضو، درقالب سهام‌دار واعطای تسهیلات به این تشکل‌ها از فعالیت‌های عمده صندوق استان می‌باشد.اما با توجه به اینکه صندوق‌های شهرستان در پیشانی حل مشکلات بخش کشاورزی در هر شهرستان بوده و با توجه به منابع مالی اندک، توان اینکه به تمامی زنجیره‌های تولید در شهرستان ورود کند را ندارد.استفاده از ظرفیت تشکل‌های فعال شهرستانی عضو صندوق استان به عنوان عامل در اجرای زنجیره‌های تولید می‌تواند نقش بسزایی در حل مشکلات هر شهرستان داشته باشد.

موارد منع آیین‌نامه‌ای صندوق‌ها در اعطای تسهیلات به غیر عضو و نیز عضویت این تشکلها در صندوق استان مواردی است که باعث شد صندوق‌های شهرستانی نتواننداز ظرفیت این مجموعه‌ها به درستی استفاده نمایند. به همین منظور جلسه‌ای در شهرستان برگزار شده و با دعوت از تشکل‌های فعال عضو صندوق استان و مدیر عامل محترم صندوق استان این موضوع به بحث وبررسی گذاشته شد و در نهایت این جمع‌بندی حاصل گردید که از این پس، تمامی تسهیلات اعطایی صندوق‌های استان به تشکل‌های شهرستانی عضو (قرض الحسنه، ضروری، معدل حساب) پس از ارائه طرح توجیهی نوشته شده در قالب زنجیره تولید به صندوق شهرستان وتایید مدیریت محترم جهاد شهرستان و صندوق شهرستان توسط صندوق استان به متولیان واگذار گردد.

لازم به ذکر است این طرح ابتدا برای دو تشکل تعاونی تولید قائم ایسک (فعال در زنجیره شیر) و شرکت تعاونی روستایی مطهری سرایان (فعال در زنجیره تامین کود، بذر، سم و  نهاده دامی) اجرایی گردد. امید است با اجرای این طرح و هدایت و تجمیع منابع مالی و عدم موازی کاری در صندوق‌ها و نظارت بر مصرف تسهیلات اخذ شده روز به روز شاهد حل مشکلات کشاورزی و اثر بخشی بیشتر فعالیت صندوق‌ها در شهرستان‌ها باشیم.

بازدید

1208026
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
719
731
4807
1198864
11172
18389
1208026

امروز: ش، 28 بهمن 1396 -