توسعه کشاورزی ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و افزایش بهره وری به توسعه کشاورزی و دامداری و . . . منطقه کمک می کند.

ادامه مطلب

بهره وری . . .

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با استفاده از روشهای نوین با هدف افزایش بهره وری در بین کشاورزان و... تشکیل شده است .

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ...

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان با سرمایه گذاری یا مشارکت در بخشهای مختلف به کمک کشاورزان منطقه می شتابد.

ادامه مطلب

اجرای مدل ارائه خدمت خرید نقدی شیر برای دومین سال پیاپی

پس از برگزاری جلسات متعدد اتاق فکر، در نهایت مدل نهایی شده زنجیره خرید نقدی شیر در شهرستان به مرحله اجرا رسید. در ابتدا مشکلات عدیده روستاها در جمع‌آوری شیر و هزینه بالای نقل و انتقال شیر و کیفیت پایین شیر جمع‌آوری شده سبب شد تا دو مرکز روستایی به دستگاه شیر سردکن تجهیز شوند تا شیر جمع‌آوری شده به مرکز شهرستان با شرایط بهتری منتقل گردد. همزمان بحث تامین نهاده جهت دامداران روستا در مرکز جمع‌آوری مورد توجه قرار گرفت تا دامداران به جهت تامین نهاده خوب و با قیمت مناسب دچار مشکل نشوند. در ادامه مقرر گردید شیر جمع‌آوری شده توسط مراکز جمع‌آوری شیر شهرستان (شیر تحویلی به پگاه خراسان رضوی) توسط صندوق، تسویه حساب نقدی گردد.

لازم به ذکر است قبل از ورود صندوق تسویه حساب کارخانه پگاه با مراکز به صورت دو ماهه بوده بدین صورت که پس از تحویل شیر دو ماه بعد بهای شیر به حساب مراکز واریز شده است و به تبع آن تسویه حساب مراکز نیز با دامداران به صورت مدت‌دار انجام شده است. صندوق پس از اعلام به مراکز جهت افتتاح حساب جدید در بانک عامل و پس از هماهنگی‌های انجام شده با کارخانه پگاه مقرر کرد از این پس پول شیر تحویلی مراکز، طبق روال قبل به این حساب واریز گردد و مراکز جمع‌آوری شیر هم پس از ارائه لیست بدهکاران به صندوق و تایید لیست مربوطه توسط صندوق و آزادسازی پول با دامداران خود به صورت ماهیانه تسویه حساب کنند. لازم به ذکر است در مرحله بعدی با اخذ تسهیلات توسط صندوق و با سازو کار تعریف شده شیر تحویلی مراکز به کارخانه صنایع شیر سرایان هم تحت پوشش اجرای این مدل قرار خواهد گرفت. 

تامین نهاده و بذر جهت کشت پاییزه کشاورزان

 

با توجه در پیش بودن کشت پاییزه و نیاز مبرم شهرستان به تامین بذر و نهاده طبق  سنوات قبل شرکت تعاونی روستایی مطهری سرایان به عنوان عامل انتخاب، و با اعطای تسهیلات ارزان قیمت به میزان یک میلیارد ریال کار تامین نهاده و بذر اصلاح شده در شهرستان آغاز گردید. لازم به ذکر است آزادسازی تسهیلات در دو مرحله و براساس حمل نهاده مورد نظر به شهرستان و تایید صندوق شهرستان به شرکت عامل پرداخت گردیده است. 

همکاری صندوق‌های شهرستانی با صندوق استان در قالب زنجیره های تولید

ایجاد ارتباط مابین صندوق‌های شهرستانی وصندوق‌های استانی یکی از مهم‌ترین موضوعات پیگیری شده در اتاق‌های فکر صندوق‌ها می باشد.استفاده صندوق استان از ظرفیت تشکل‌های قوی شهرستانی عضو، درقالب سهام‌دار واعطای تسهیلات به این تشکل‌ها از فعالیت‌های عمده صندوق استان می‌باشد.اما با توجه به اینکه صندوق‌های شهرستان در پیشانی حل مشکلات بخش کشاورزی در هر شهرستان بوده و با توجه به منابع مالی اندک، توان اینکه به تمامی زنجیره‌های تولید در شهرستان ورود کند را ندارد.استفاده از ظرفیت تشکل‌های فعال شهرستانی عضو صندوق استان به عنوان عامل در اجرای زنجیره‌های تولید می‌تواند نقش بسزایی در حل مشکلات هر شهرستان داشته باشد.

موارد منع آیین‌نامه‌ای صندوق‌ها در اعطای تسهیلات به غیر عضو و نیز عضویت این تشکلها در صندوق استان مواردی است که باعث شد صندوق‌های شهرستانی نتواننداز ظرفیت این مجموعه‌ها به درستی استفاده نمایند. به همین منظور جلسه‌ای در شهرستان برگزار شده و با دعوت از تشکل‌های فعال عضو صندوق استان و مدیر عامل محترم صندوق استان این موضوع به بحث وبررسی گذاشته شد و در نهایت این جمع‌بندی حاصل گردید که از این پس، تمامی تسهیلات اعطایی صندوق‌های استان به تشکل‌های شهرستانی عضو (قرض الحسنه، ضروری، معدل حساب) پس از ارائه طرح توجیهی نوشته شده در قالب زنجیره تولید به صندوق شهرستان وتایید مدیریت محترم جهاد شهرستان و صندوق شهرستان توسط صندوق استان به متولیان واگذار گردد.

لازم به ذکر است این طرح ابتدا برای دو تشکل تعاونی تولید قائم ایسک (فعال در زنجیره شیر) و شرکت تعاونی روستایی مطهری سرایان (فعال در زنجیره تامین کود، بذر، سم و  نهاده دامی) اجرایی گردد. امید است با اجرای این طرح و هدایت و تجمیع منابع مالی و عدم موازی کاری در صندوق‌ها و نظارت بر مصرف تسهیلات اخذ شده روز به روز شاهد حل مشکلات کشاورزی و اثر بخشی بیشتر فعالیت صندوق‌ها در شهرستان‌ها باشیم.

برگزاری نخستین جشنواره صندوق های شهرستانی کشاورزی در مشهد مقدس

 
دومین همایش و نخستین همایش در روزهای بیستم و بیست یکم تیرماه 1396 در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ شهریار رستمی، دبیرنخستین جشنواره صندوق های شهرستانی افزود:صندوق های شهرستانی کشاورزی به واسطه سهامداری کشاورزان و بهره برداران در حوزه کشاورزی شهرستان و ارتباط مستقیم آنان با صندوق به عنوان یک نهاد مالی و اعتباری و در صورت اجرای صحیح برنامه ها و ماموریت های محوله، قطعاً در یک روند پنج ساله تاثیرات زیادی بر توسعه بخش کشاورزی، تنظیم روابط حلقه های تولید تا بازار محصولات کشاورزی و بهره وری مناسب در عامل سرمایه خواهد داشت.
وی افزود: همزمان با دومین همایش سراسری صندوق های شهرستانی، نخستین جشنواره این صندوق ها با هدف معرفی و ارائه اقدامات و فعالیت های آنان در سال 1395که در راستای تحقق زنجیره ارزش و اجرایی شدن مدل خدمت رسانی به سهامداران و بهره برداران حوزه کشاورزی در 47 شهرستان کشور صورت گرفته است، با حضور نمایندگان دولت و مدیران عامل صندوقهای شهرستانی برگزار گردید.
رستمی اظهار داشت: شناسایی زمینه های فعالیت، شناخت توانمندی سهامداران و تشکل های مرتبط، برقراری روابط فنی و تخصصی بین اجزا و عوامل زنجیره ارزش، الگو سازی فعالیت ها از طریق الگوهای مشابه در شهرستان ها، ایجاد انگیزه در مدیران صندوق ها برای حرکت به سوی الگوی ارائه خدمت در راستای حمایت از زنجیره ارزش از اهداف اصلی و مهم این جشنواره است.
دبیرنخستین جشنواره صندوق های شهرستانی کشاورزی گفت: براساس بررسی های کارشناسی که توسط کمیته علمی جشنواره از طرح های دریافتی از صندوق های یاد شده صورت گرفته است، در این جشنواره تعداد 33 طرح عملیاتی از 33 صندوق به بخش پایانی جشنواره راه یافت و طی دو روز ارائه گردید.
رستمی تصریح کرد: با توجه به رتبه بندی و ارزیابی این فعالیت ها مطابق شاخص های مالی، فرآیندهای داخلی، شمولیت در جامعه هدف و نوآوری و رشد، در پایان جشنواره صندوق های برتر معرفی شدند.
لازم به ذکر است در این جشنواره صندوق حمایت از توسعه شهرستان سرایان در خصوص «طرح حمایت از زنجیره ارزش محصول انار» از بین ۴۷ صندوق کشوری حائز رتبه برتر گردید.

خرید نقدی گندم از کشاورزان

موضوع خرید گندم از کشاورزان ونحوه پرداخت وجه گندم به آنها توسط دولت وهمچنین احیاء تشکل خریدار گندم سبب  گردید تا صندوق جهت وصل این حلقه‌ها وکمک به سهامداران و هم چنین تشکل فعال خریدار گندم  اقدام به ورود به این موضوع نماید.

همانند سال‌های گذشته دولت محترم اقدام به خرید تضمینی گندم با قیمت تعیین شده نموده است اما با توجه به اینکه در جریان پرداخت وجه گندم همیشه مقداری تاخیر وجود داشته است و نیز با توجه به نیاز مبرم گندمکاران به نقدینگی، صندوق با همکاری تشکل فعال خریدار گندم اقدام به حل این موضوع نمودمقرر گردید صندوق پس از اعطای تسهیلات ارزان قیمت وسه ماهه به تشکل خریدار وتعیین قیمت خرید نقدی گندم و پس از اطلاع رسانی به سهامداران کار خرید به صورت نقدی را با همکاری تشکل فعال شروع نماید.

پس از اطلاع رسانی به سهامداران پیشنهادگردید در صورت تمایل به فروش نقدی گندم با قیمت هر کیلو1290 تومان می توانند با مراجعه به شرکت عامل وفروش گندم وجه خود را به صورت نقدی دریافت نمایند لازم به ذکراست با این کار گندم موجود در سطح شهرستان هم از شهرستان خارج نگردیده تشکل فعال هم گندم خریداری شده را  با قیمت 1300 تومان به دولت تحویل داده که  دراین مسیر تشکل و سهامداران آن هم ذینفع خواهند بود.  

اجرای مجدد مدل ارائه خدمت خرید شیر در شهرستان سرایان

با توجه به درپیش بودن فصل تابستان و طبیعتا بروز مشکلات در موضوع شیر شهرستان، این صندوق مانند سال‌های گذشته اقدام به ورود مجدد به این موضوع و اجرای مجدد مدل ارائه خدمت خرید شیر شهرستان نموده است.

پس از برگزاری اتاق‌های فکر و جلسه شورای سیاستگذاری شهرستان، سرانجام مدل پایه صندوق با اندکی تغییر نسبت به سال گذشته اجرایی گردید. بررسی میزان بدهی مراکز جمع آوری شیر به دامداران تا تاریخ شروع اجرای طرح، و وضعیت تسویه حساب پول شیر توسط کارخانه با مراکز جمع آوری شیر قبل از اجرا، از موضوعات مهم بررسی شده توسط صندوق  بوده است. مقرر گردید پس از ارائه لیست بدهکاری دامداران  توسط مراکز به صندوق و تایید صندوق ابتدا این افراد تسویه حساب گردیده تا جریان پرداختی شیر به دامداران به وضعیت طبیعی خود برگردد. در ادامه تعیین شد از تاریخ تسویه پول شیر دامداران توسط صندوق به صورت ماهیانه تسویه حساب توسط مراکز انجام شده وگزارشی از نحوه اجرای کار هر ماه توسط مراکز به صندوق انجام شود..لازم به ذکراست صندوق هم بحث نظارت بر اعطای تسهیلات و پرداختها را به صورت دقیق تا اجرای اتمام مدل کنترل خواهد نمود.

از مزایای اجرای این طرح عبارتند از:

  • تسویه حساب با دامداران و به روز شدن پرداختی پول شیر
  • احیا مراکز جمع آوری شیر به لحاظ ریالی و تامین خوراک به صورت نقدی در نتیجه تهیه خوراک ارزان‌تر جهت دامداران عضو

اجرای مجدد مدل خرید انار در شهرستان سرایان

با توجه به تاثیر مثبت و اثر بخش ورود صندوق جهت خرید انار شهرستان در سال گذشته، امسال نیز با توجه به درخواست باغدارن و قیمت پایین انار، صندوق شهرستان جهت خرید اعلام آمادگی نمود. لازم به ذکر است سال گذشته با ورود صندوق به موضوع خرید انار 2 میلیارد تومان سود به باغداران به جهت افزایش قیمت انار تعلق گرفته است. پس از برگزاری جلسات اتاق فکر و هیئت مدیره مقرر شد که عامل خرید همان عامل سال گذشته انتخاب شود.  پس از بررسی باغ‌های انار در سطح شهرستان ( آیسک ، سرایان ) نوع انار به لحاظ کیفیت مورد ارزیابی قرار گرفته و قیمت پایه انار 1500 تومان تعیین گردید . لازم به ذکر است قبل از ورود صندوق قیمت انار، در حدود 1200 -800 تومان بوده است. 

بازدید

1138191
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
44
2636
2680
1115503
70284
90138
1138191

امروز: د، 01 آبان 1396 -